udvikling af ledelsesteamet

Et godt ledelsesteam styrker både den faglige kvalitet, medarbejdernes trivsel, organisationen og lederen selv.

Et godt ledelsesteam styrker både den faglige kvalitet, medarbejdernes trivsel, organisationens drift og udviklingspotentiale og lederen selv.

Ledere i skoler, daginstitutioner, plejecentre og forvaltninger indgår næsten alle i ledelsesteam i dag. Den daglige kompleksitet i de samlede ledelsesopgaver kræver et tæt og godt samarbejde mellem organisationens ledere.

De enkelte ledere i teamet kan have vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, erfaringer, jobfunktioner og placering i organisationens hierarki.

For at organisationens samlede ledelsesopgaver kan varetages, og at der samtidig er det nødvendige samlede strategiske ledelsesperspektiv på organisationen, er det derfor vigtigt at organisationens ledere udvikles til at fungere som et samlet team med et fælles ansvar for at lede organisationen på tværs af disse forskelle.

Der kan være faglige specifikke udviklingsområder for den enkelte organisation, ligesom organisationer i fusionsprocesser sidder med helt særlige opgaver, men generelt er der fem centrale hovedområder som det gode ledelsesteam skal kunne håndtere, nemlig at:

  1. Omsætte organisationens strategier
  2. Sikre at organisationen leverer høj kvalitet og hele tiden udvikler sig
  3. At der er et højt niveau af kommunikation og et godt arbejdsmiljø
  4. At der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i organisationen
  5. At organisationens værdier og normer efterleves

Kontakt os for vejledning om hvordan det rigtige udviklingsforløb for ledelsesteamet i din/jeres organisation kan tilrettelægges.

LEDER- & ORGANISATIONSUDVIKLING I UDDANNELSES-, børne-, og sundhedsområdet KRÆVER VIDEN, VILJE, VISIONER OG VÆRDIER

For vores fælles fremtid er det helt afgørende, at vi har gode uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner og et velfungerende sundhedsområde.

Dette kræver både dygtige medarbejdere og gode organisatoriske rammer, men det kræver også gode ledere, der kan lede og udvikle deres organisationer i dialog, tillid og samarbejde, og under hensyn til faglighed, kultur og værdier. Samtidig kræver det en forståelse for at sætte mennesket først.

Det stiller derfor høje krav til den professionelle rådgiver om, at vedkommende har den nødvendige faglige viden på området, har viljen til at gennemføre konkrete resultater sammen med lederen, lederteamet eller hele organisationen.

At vedkommende har visioner for uddannelsesområdets, børneområdets og sundhedsområdets fremtidige muligheder og som arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling med forståelse og respekt for områdernes kulturer og værdier.

Derfor VIZPER