[

lederudvikling

Lederens kompetencer er af helt afgørende betydning for organisationens muligheder i fremtiden.

Gode ledere skal kunne håndtere komplekse problemstillinger, arbejde innovativt og skabe de bedste rammer for organisationen, være gode personaleledere, stærke kommunikatorer og forstå styringsvilkårene i politisk styrede organisationer.

Det er derfor vigtigt, at have fokus på lederudvikling.

Ledere er forskellige, og der er stor forskel på hvilke kompetencer, erfaringer og ledelsesfunktioner de har. Derfor er det vigtigt, at møde den enkelte leder med netop det udviklingsbehov vedkommende har.

Trods forskelle udviklingsbehov fra leder til leder, baseres lederudvikling oftest på et individuel tilrettelagt forløb, der berører et eller flere af følgende fem centrale kompetencerområder:

 1. Personlige færdigheder og viden:
  Følelsesmæssig intelligens, lederens værdier og overbevisning, etik, tilpasningsevne, refleksiv tænkning
 2. Strategiske færdigheder:
  Visioner, håndtere komplekse forandringer, opstille mål
 3. Interpersonelle færdigheder:
  Kommunikation, teamwork, coaching, forhandling og konfliktløsning
 4. Faglige færdigheder:
  Faglig relevant viden, viden om offentlig ledelse og politisk viden, viden om finansiering og lovgivning, kendskab til forskellige interessenter
 5. Implementeringsmæssige færdigheder:
  God ansvarlig/sikker drift, HRM, finansiering og budgettering, organisationsteori og design, IT-systemer og teknologi

Kontakt os for vejledning om det rigtige lederudviklingsforløb for dig.

LEDER- & ORGANISATIONSUDVIKLING I UDDANNELSES-, børne-, og sundhedsområdet KRÆVER VIDEN, VILJE, VISIONER OG VÆRDIER

For vores fælles fremtid er det helt afgørende, at vi har gode uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner og et velfungerende sundhedsområde.

Dette kræver både dygtige medarbejdere og gode organisatoriske rammer, men det kræver også gode ledere, der kan lede og udvikle deres organisationer i dialog, tillid og samarbejde, og under hensyn til faglighed, kultur og værdier. Samtidig kræver det en forståelse for at sætte mennesket først.

Det stiller derfor høje krav til den professionelle rådgiver om, at vedkommende har den nødvendige faglige viden på området, har viljen til at gennemføre konkrete resultater sammen med lederen, lederteamet eller hele organisationen.

At vedkommende har visioner for uddannelsesområdets, børneområdets og sundhedsområdets fremtidige muligheder og som arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling med forståelse og respekt for områdernes kulturer og værdier.

Derfor VIZPER