KONTAKT

VIZPER ApS
Parkvej 14
4690 Haslev

Mobil: +(45) 29798039
Mail: info@vizper.dk

CVR.: 39888173

Hvorfor Vizper

Fordi VIZPER kan tilbyde et stærkt teoretisk fundament kombineret med mere end 20 års ledelseserfaring af uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Denne indsigt gør det muligt at tilrettelægge unikke udviklingsforløb for ledere, at udvikle ledelsesteam, at udvikle samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse, mellem ledelse og tillidsvalgte og i hele organisationen.

VIZPER kan derfor tilrettelægge et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb sammen med den enkelte leder, ledelsesteam, medarbejdergruppe eller organisation, så dette skaber de bedste rammer for den ønskede udvikling.

VIZPER har indsigt i det pædagogiske og didaktiske aspekt af en uddannelsesinstitution og forstår hvilken professionel kapital organisationen rummer og hvilken betydning kulturen i organisationen har for organisationens videre udvikling.

VIZPER kan således både rådgive om pædagogiske ledelsesaspekter og om ledelse af højtuddannede medarbejdere, men samtidig også om strategiske, styringsmæssige og økonomiske aspekter af ledelse af en uddannelsesinstitution.

VIZPER samarbejder med konsulenter og eksperter med høj faglighed, der samtidig er meget dygtige facilitatorer, formidlere, rådgivere og undervisere.