Hvorfor vælge VIZPER til vores lederudvikling, teamudvikling eller organisationsudvikling?

Fordi VIZPER kan tilbyde et stærkt teoretisk fundament kombineret med mere end 20 års ledelseserfaring af uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Denne indsigt gør det muligt at tilrettelægge unikke udviklingsforløb for ledere, at udvikle ledelsesteam, at udvikle samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse, mellem ledelse og tillidsvalgte og i hele organisationen.

VIZPER kan derfor tilrettelægge et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb sammen med den enkelte leder, ledelsesteam, medarbejdergruppe eller organisation, så dette skaber de bedste rammer for den ønskede udvikling.

VIZPER har indsigt i det pædagogiske og didaktiske aspekt af en uddannelsesinstitution og forstår hvilken professionel kapital organisationen rummer og hvilken betydning kulturen i organisationen har for organisationens videre udvikling.

VIZPER kan således både rådgive om pædagogiske ledelsesaspekter og om ledelse af højtuddannede medarbejdere, men samtidig også om strategiske, styringsmæssige og økonomiske aspekter af ledelse af en uddannelsesinstitution.

VIZPER samarbejder med konsulenter og eksperter med høj faglighed, der samtidig er meget dygtige facilitatorer, formidlere, rådgivere og undervisere.

Afsæt i både teori og praksis

I VIZPER har vi mere end 20 års ledelseserfaring fra gymnasiet, erhvervsskoler, folkeskoler og privatskoler.
Erfaring med dagtilbuds-, familie- og sundhedsområdet.
Erfaring med pædagogisk ledelse, faglig udvikling og ledelse af højt specialiserede medarbejdere.
Strategisk ledelse af fusioner, implementering af lovændringer og reformer, samarbejde i ledelsesteamet, samarbejde med bestyrelse og økonomisk ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Samtidig har vi et solidt teoretisk fundament med både undervisnings- og akademisk baggrund indenfor ledelse i den offentlige sektor

VIZPER fordi:

Vi mener, at al udvikling af ledere, teams og organisationer udspringer af dialogen mellem mennesker.

Med valget af navnet VIZPER har vi fundet en kreativ måde hele tiden at blive mindet om det på

ECTS for udviklingsforløb?

Ja, i VIZPER kan vi tilrettelægge udviklingsforløb, der giver ECTS point og afsluttes med eksamen på diplomniveau.

Dette sker i samarbejde med
Center for Diplomledelse i Køge

LEDER- & ORGANISATIONSUDVIKLING I UDDANNELSES-, børne-, og sundhedsområdet KRÆVER VIDEN, VILJE, VISIONER OG VÆRDIER

For vores fælles fremtid er det helt afgørende, at vi har gode uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner og et velfungerende sundhedsområde.

Dette kræver både dygtige medarbejdere og gode organisatoriske rammer, men det kræver også gode ledere, der kan lede og udvikle deres organisationer i dialog, tillid og samarbejde, og under hensyn til faglighed, kultur og værdier. Samtidig kræver det en forståelse for at sætte mennesket først.

Det stiller derfor høje krav til den professionelle rådgiver om, at vedkommende har den nødvendige faglige viden på området, har viljen til at gennemføre konkrete resultater sammen med lederen, lederteamet eller hele organisationen.

At vedkommende har visioner for uddannelsesområdets, børneområdets og sundhedsområdets fremtidige muligheder og som arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling med forståelse og respekt for områdernes kulturer og værdier.

Derfor VIZPER

————–

Hvorfor vælge VIZPER til vores lederudvikling, teamudvikling eller organisationsudvikling?