Min profil og baggrund

Mere end 20 års ledelseserfaring fra uddannelsesområdet

Med baggrund i stillinger som rektor, vicedirektør, uddannelseschef og skoleleder har jeg indsigt i et meget bredt udsnit af uddannelsesområdet, herunder med strategisk ledelse af uddannelsesinstitutioner på alle niveauer kombineret med pædagogiske, didaktiske og faglige kompetencer.

Jeg har arbejdet med ledelse i erhvervsskoler, gymnasier, folkeskoler og privatskoler og kender derfor ledelsesudfordringerne i poltisk styrede organisationer.

Jeg har haft ansvaret for en bred vifte af områder såsom implementering af reformer på erhvervsuddannelses-, folkeskole- og gymnasieområdet, nye pædagogiske undervisningsformer, skole- / fritidsordninger, vidtgående specialundervisning, fusion af uddannelsesinstitutioner, forhandling af lokale arbejdstidsaftaler, digitaliseringsprocesser og byggeri af store uddannelsesinstitutioner.

Derfor ved jeg også hvilken afgørende betydning lederen og ledelsesteamet har for organisationens udviklingsmuligheder, og med det udgangspunkt har jeg etableret VIZPER, der netop er specialiseret i udviklingen af ledere, ledelsesteam og organisationer på uddannelses-, dagtilbuds- og sundhedsområdet.

Jeg sætter mennesket og inkluderende værdier først med plads til den enkelte i fællesskabet.

Daniel Blum

Daniel Blum

+(45) 29798039
db@vizper.dk

LinkedIn / danielblumdk

x

“Dygtige ledere er helt afgørende, når vi i fællesskab skal udvikle fremtidens folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner, ligesom vores daginstitutioner og sundhedsområdet er helt afhængige af god ledelse”

Hvorfor Vizper

Fordi VIZPER kan tilbyde et stærkt teoretisk fundament kombineret med mere end 20 års ledelseserfaring af uddannelsesinstitutioner på alle niveauer.

Denne indsigt gør det muligt at tilrettelægge unikke udviklingsforløb for ledere, at udvikle ledelsesteam, at udvikle samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse, mellem ledelse og tillidsvalgte og i hele organisationen.

VIZPER kan derfor tilrettelægge et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb sammen med den enkelte leder, ledelsesteam, medarbejdergruppe eller organisation, så dette skaber de bedste rammer for den ønskede udvikling.

VIZPER har indsigt i det pædagogiske og didaktiske aspekt af en uddannelsesinstitution og forstår hvilken professionel kapital organisationen rummer og hvilken betydning kulturen i organisationen har for organisationens videre udvikling.

VIZPER kan således både rådgive om pædagogiske ledelsesaspekter og om ledelse af højtuddannede medarbejdere, men samtidig også om strategiske, styringsmæssige og økonomiske aspekter af ledelse af en uddannelsesinstitution.

VIZPER samarbejder med konsulenter og eksperter med høj faglighed, der samtidig er meget dygtige facilitatorer, formidlere, rådgivere og undervisere.