velkommen til vizper

Lederudvikling, teamudvikling og organisationsudvikling indenfor uddannelses-, dagtilbuds- og sundhedsområdet.

Rektorer, skoleledere, daginstitutionsledere, uddannelseschefer, forvaltningschefer, afdelingsledere, direktører og ledere i sundhedsområdet sidder alle med konkrete ledelsesudfordringer i deres hverdag der medfører, at de ofte skal håndtere en stigende kompleksitet i jobbet, skal skabe gode rammer for faglig udvikling og høj kvalitet og samtidig gøre dette med færre ressourcer end hidtil.

Det stiller store krav til den enkelte leder, ledelsesteam og organisation, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab udvikler sig i gensidig dialog, tillid og samarbejde.

I VIZPER arbejder vi med at udvikle ledere, ledelsesteam og institutioner/organisationer på uddannelses-, børne og sundhedsområdet.

I fællesskab tilrettelægger vi det helt rigtige udviklingsforløb for dig som leder, jeres ledelsesteam eller organisation, så det skaber den ønskede udvikling og samtidig tager udgangspunkt i jeres kultur og værdier.

Kontakt os for at høre om hvordan vi kan hjælpe dig, jeres team eller organisation

Daniel Blum
VIZPER

LEDER- & ORGANISATIONSUDVIKLING I UDDANNELSES-, børne-, og sundhedsområdet KRÆVER VIDEN, VILJE, VISIONER OG VÆRDIER

For vores fælles fremtid er det helt afgørende, at vi har gode uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner og et velfungerende sundhedsområde.

Dette kræver både dygtige medarbejdere og gode organisatoriske rammer, men det kræver også gode ledere, der kan lede og udvikle deres organisationer i dialog, tillid og samarbejde, og under hensyn til faglighed, kultur og værdier. Samtidig kræver det en forståelse for at sætte mennesket først.

Det stiller derfor høje krav til den professionelle rådgiver om, at vedkommende har den nødvendige faglige viden på området, har viljen til at gennemføre konkrete resultater sammen med lederen, lederteamet eller hele organisationen.

At vedkommende har visioner for uddannelsesområdets, børneområdets og sundhedsområdets fremtidige muligheder og som arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling med forståelse og respekt for områdernes kulturer og værdier.

Derfor VIZPER